Календарь событий

06 февраля 2017

Обращение Президента Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти

Құрметті қазақстандықтар!
Сіздердің назарларыңызға еліміз үшін аса маңызды, тағдырлы мәселені ұсынбақпын.
Бұл – Конституция мен заңдарға өзгерістер енгізу.

Статья Министра юстиции РК «О перераспределении полномочий Президента страны, закрепленных на уровне закона»

Ербол Оспанов