Типтік шарттар, бланкілер

Өнертабысқа Қазақстан Республикасының патентін беру туралы ӨТІНІШ

Пайдалы модельге Қазақстан Республикасының патентін беру туралы ӨТІНІШ

Селекциялық жетістіктерге Қазақстан Республикасының патентін беру туралы ӨТІНІШ

Өнеркәсіптік үлгіге Қазақстан Республикасының патентін беру туралы ӨТІНІШ

Тауар таңбасын тіркеуге арналған ӨТІНІШ

Тауар шығарылған жерлердің атауын пайдалану құқығын тіркеу және/немесе беру ӨТІНІШІ

Кешенді кәсіпкерлік лицензиясы (франчайзинг) шартын тіркеу туралы ӨТІНІШ

Кепіл шартын тiркеу туралы ӨТIНIШ

Лицензиялық шартқа қосымша келісімді тiркеу туралы ӨТIНIШ

Лицензиялық немесе сублицензиялық келісімшартты тіркеу туралы ӨТІНІШ

Өнеркәсіптік меншік объектеріне өзгеге беру шартты тіркеу туралы ӨТІНІШ

Қорғау құжатын ішінара басқаға беру шартын тiркеу туралы ӨТIНIШ

Өнертабысқа патенттің қолданысын қалпына келтіру туралы Қолдаухат

Пайдалы модельге патенттің қолданысын қалпына келтіру туралы Қолдаухат

Селекциялық жетістікке патентің қолданысын қалпына келтіру туралы Қолдаухат

Өнертабысқа патенттің қолданылу мерзімін ұзарту туралы Қолдаухат

Пайдалы модельге патенттің қолданылу мерзімін ұзарту туралы Қолдаухат

Селекциялық жетістікке патенттің қолданылу мерзімін ұзарту туралы Қолдаухат

Тауар таңбасына құқықты өзгеге беру ШАРТ

Тауар таңбасын пайдалануға құқық беру туралы лицензиялық ШАРТ

Өнертабысқа патентті беру туралы мәліметтерді мезгілінен бұрын жариялау туралы өтінімхат

Пайдалы модельге патентті беру туралы мәліметтерді мезгілінен бұрын жариялау туралы өтінімхат